Faalangst aanpakken

Faalangst is een vervelend probleem waar veel studenten in meer of mindere mate last van kunnen hebben. Faalangst wordt bepaald door hoe je denkt over een situatie waarin je moet presteren. Deze gedachten en interpretaties leiden tot spanning, waarover je dan weer andere negatieve gedachten kunt krijgen. Het geheel beinvloedt vaak de manier waarop je de prestatie voorbereidt en uitvoert. Gelukkig is hier wel degelijk iets aan te doen, zoals te zien is in onderstaande figuur.

De aanpak van faalangst

1. Een goede voorbereiding

Volgens sommige onderzoeken binnen het onderwijs pakken faalangstigen hun studie op de verkeerde manier aan. Ze vinden het met name vaak lastig verschil te maken tussen hoofdzaken en bijzaken. Het is een angstige strategie om alles te willen weten. De stof die je op de universiteit te verwerken krijgt, is daarvoor te veelomvattend. Goed studeren betekent actief en strategisch studeren. Dit kun je leren.

Wil je weten hoe je studeert en wat er aan jouw studiemanier te verbeteren valt? Doe dan de studievragenlijst SMART (Studie Management & Academische Resultaten Test). De uitkomst geeft eventuele verbeterpunten aan. Je kunt als student aan de universiteit Leiden workshops volgen om jouw studiemanier te verbeteren.  

2. Anders denken

Allereerst ontstaat de stressreactie in je lijf niet zozeer als een reactie op de situatie, maar op jouw interpretatie van de situatie. Je ziet het tentamen, de presentatie of andere situatie waarin je beoordeeld wordt als een bedreiging. Gedachten kunnen ons afleiden van onze taak en ze kunnen leiden tot gevoelens van angst en paniek.

Gedachten die vaak een rol spelen bij faalangst gaan bijvoorbeeld over de eisen die je aan jezelf stelt. Of je doet allerlei pessimistische voorspellingen over de afloop van een tentamen of presentatie. Je denkt mogelijk in allerlei rampscenario’s. Ook kun je last hebben van de gedachte dat je pas iets waard bent als je goed presteert. Door te leren deze gedachten onder de loep te nemen en te vervangen door rationele en helpende gedachten, kun je voorkomen dat de spanning zo hoog oploopt. Als je een situatie niet helemaal onder controle hebt, kan je dat een gevoel van machteloosheid geven. Het is goed te weten dat je wél jouw interpretatie van de situatie kunt beïnvloeden.

Piekeren leidt zelden tot oplossingen. Vaak herhalen we alleen in ons hoofd rampscenario’s of de dingen die we ooit verkeerd hebben gedaan of vrezen verkeerd te gaan doen. Er zijn manieren om te leren deze gedachten te veranderen, maar ook om piekeren te stoppen, door letterlijk ‘stop’ te zeggen tegen gepieker. Als je het piekeren doorbreekt, houd je voldoende aandacht over om je op je taak te richten.

Wanneer je ondersteuning wilt om anders te leren denken, kun je naar het open spreekuur van de studentenpsychologen komen.

3. Ontspan!

Langdurige stress kan leiden tot veel spanning in je lichaam: je spant onbewust je spieren aan, wat kan leiden tot hoofdpijn, verkrampte nek en schouders, of maagpijn. Volgens sommige faalangsttheorieën is het dan ook heel belangrijk om te leren bewust te ontspannen, bijvoorbeeld door ontspanningsoefeningen te doen. Wanneer je het moeilijk vindt om je te ontspannen, kun je tijdens het spreekuur van de studentenpsychologen advies vragen. Er zijn bijvoorbeeld cd’s waarmee je je kunt leren ontspannen, of je kunt een groepstraining volgen. Maar je kunt ook zelf aan de slag, bijvoorbeeld door yogales te volgen bij het sportcentrum. Meditatie kan je helpen opmerkzaam te zijn, en ook om spanning als zodanig te herkennen. Door vaak te mediteren zul je merken dat je spanning sneller opmerkt en er zodoende tijdig wat aan kunt doen. Mindfulness is een vorm van meditatie die daar goed bij helpt.

Posted in Studieproblemen | Tagged , , , , , | Leave a comment

Wat is faalangst?

Veel studenten melden zich bij de studentenpsychologen met faalangst. Het is een vervelend probleem, waar ze soms al lange tijd last van hebben. Faalangst is de spanning of angst die je ervaart in situaties waarin je beoordeeld wordt en een prestatie moet leveren. Dit uit zich met name op school of tijdens een studie. Maar ook sporters, musici of toneelspelers kunnen er last van hebben. Van faalangst is sprake als je in dergelijke gevallen onder je niveau presteert doordat je zenuwachtig bent.

Stress en prestatie

Presteren kan een bron van stress zijn. Je wordt beoordeeld en de uitkomst staat nog niet vast. Daarnaast wordt goed presteren vaak gekoppeld aan iemands waarde. Onvoldoende presteren kan daarom leiden tot verminderde eigenwaarde of het idee dat je gezichtsverlies lijdt.

Wanneer we iets in ons leven zien als een gevaar (in dit geval de situatie waarin we moeten presteren), reageert ons lichaam daarop met de zogenaamde vecht- of vluchtreactie. Het waarnemen van gevaar leidt tot allerlei hormonale reacties in ons lichaam die ons klaar maken om te vechten of te vluchten. Denk hierbij aan een droge mond, een hart dat sneller klopt, zwetende handen. Met die reactie is op zich niets mis, het heeft de mens altijd geholpen te overleven. Zit je echter op een tentamen, dan is deze reactie minder handig. Er is niet werkelijk een gevecht te leveren (alleen een goede prestatie) en vluchten is niet nodig. Een hoog stressniveau tijdens een tentamen of andere beoordelingssituatie is vervelend.

Een beetje stress is helemaal niet verkeerd en leidt juist tot beter presteren. Het is de overmaat aan stress die het presteren bemoeilijkt. Dit leidt bij veel studenten tot een vicieuze cirkel. Ze denken dat als ze faalangstig reageren, ze minder goed zullen presteren. En juist de angst om slecht te presteren, zet aan tot de stressreactie in hun lichaam, wat uiteindelijk inderdaad kan leiden tot mindere prestaties.

Het effect van faalangst op je prestaties

De ervaring van de studentenpsychologen is dat het uiteindelijk niet zozeer de stress is die de prestatie beïnvloedt, als wel het piekeren erover. Immers, je kunt je gedachten maar op één ding tegelijk richten. Wanneer je piekert, gaat je aandacht naar jezelf en allerlei rampscenario’s, en blijft er onvoldoende aandacht over om je te focussen op de taak die voor je ligt: het tentamen of de presentatie.

De angst voor de prestatiesituatie beïnvloedt ook de voorbereiding op deze situatie. Studenten met faalangst zijn geneigd alles te willen weten. Dit leidt tot detaillistisch leren en kan juist maken dat de grote lijn en kern wordt gemist. In sommige gevallen is de spanning zo groot, dat studenten uitstellen om aan de slag te gaan. Ze houden zich dan voor dat als ze falen, het niet komt omdat ze het niet kunnen, maar omdat ze nu eenmaal niets hebben gedaan.

Op dezelfde manier kan faalangst ook de strategie tijdens de prestatiesituatie beïnvloeden. Zo zijn studenten met faalangst geneigd op het tentamen vragen te snel te lezen, waardoor ze soms de kern missen. Anderzijds durven ze niet te vertrouwen op hun antwoord en kan het alsmaar corrigeren van eerder gegeven antwoorden leiden tot vermindering van resultaten. Vaak is de eerste ingeving (mits de vraag uiteraard goed is gelezen) de beste. Om die reden kan het een nadeel zijn tot het einde te blijven of zelfs meer tijd te krijgen. Meestal is het beter het tentamen te maken, één keer goed te corrigeren en dan het tentamen in te leveren. In onderstaand figuur is de vicieuze cirkel van faalangst schematisch weergegeven.

Wil je faalangst aanpakken? Dat kan. Als universiteit aan de universiteit Leiden kun je je melden bij de studentenpsychologen. Zij helpen je graag verder.

Wil je liever eerst wat meer lezen of zelf aan de slag? Dan kun je het boekje ‘Overwin je faalangst’ met de R.E.T.-methode geschreven door Tanja van Essen en Henri Schouwenburg lezen.

Posted in Studieproblemen | Tagged , , , | 1 Comment

Omgaan met tentamenblack-outs

Veel studenten met faalangst vrezen op een tentamen een black-out te krijgen. Blokkade en black-out zijn twee begrippen voor één verschijnsel, namelijk dat informatie die opgeslagen is in het langetermijngeheugen tijdelijk niet toegankelijk is.

Een onschuldig voorbeeld: je zoekt naar de naam van een film en deze wil je maar niet te binnen schieten, terwijl het antwoord op het puntje van je tong ligt. Het krampachtige zoeken naar het juiste antwoord verhindert het vinden van het antwoord. Op het moment dat je denkt ‘dan maar niet’, schiet de naam je te binnen. Zo werkt het vaak ook op een tentamen. Wanneer je krampachtig probeert op het antwoord te komen, lukt dat niet.

Wat te doen bij een black-out?

Op het moment dat je tijdens een tentamen krampachtig probeert op het antwoord te komen, lukt dat dus niet niet. Maar als je doorgaat naar een volgende vraag of even pauze houdt, merk je vaak later dat je weer op het antwoord kunt komen.

Tijdens een tentamen kun je op onderstaande manieren een blokkade doorbreken:

1. Spoor de aanleiding op.
• Je wordt vaak gehaast als je gespannen bent. Neem de tijd om de vraag rustig te lezen en beantwoorden.
• Je wilt alles voor 100% weten. Dit kan niet en is ook niet nodig: het gaat erom dat je laat zien dat je genoeg weet.

2. Blijf niet hangen bij deze ene vraag die je niet meteen kunt beantwoorden, maar ga door naar de volgende.

3. Blijf niet krampachtig zoeken naar dat detail dat je nu niet weet. Ga naar de hoofdpunten door deze bijvoorbeeld in een getekend schema weer te geven.

4. Heb niet alleen maar aandacht voor wat je niet weet, maar analyseer de vraag en zie wat je wel en wat je niet weet

5. Als de spanning steeds hoger wordt, ga dan niet door, maar neem een korte pauze of ga even naar de wc zodat je even wat afstand kunt nemen.

6. Stop met piekeren. Pak het aan door het bijvoorbeeld op te schrijven, er een streep onder te trekken en het papier weg te schuiven. Richt je aandacht weer op het examen en stuur jezelf door te zeggen “terug naar de vraag”, of “straks piekeren en nu het tentamen”.

Ook kun je zorgen voor een betere tentamenvoorbereiding door de workshop “tentamenzelfvertrouwen” te volgen als je studeert aan de Universiteit Leiden.

Posted in Goed studeren, Tentamentips | Tagged , , , | Leave a comment

Mindfulness als antwoord op studiestress en faalangst

Mindfulness is een techniek om anders om te gaan met storende gedachten. Je kunt dit als student inzetten als je onzeker bent en twijfels of je jouw studie wel aankunt.

Mindfulness is ondertussen een bekend begrip. In veel populaire tijdschriften komt het aan bod. Het word toegepast bij depressie en angst, maar is ook prima om studiestress aan te pakken. De principes van Mindfulness vinden hun oorsprong in het boeddhisme. Dat klinkt zweveriger dan het is, de werkzaamheid is ondertussen effectief gebleken in veel wetenschappelijke onderzoeken.

Studiestress en faalangst hebben alles te maken met de gedachten die over de studie en prestatiesituaties in je hoofd rondgaan. Hoewel een beetjes spanning voor een tentamen juist wel goed is en je scherp houdt, leidt sterke spanning vaak tot een hoop negatieve gedachten. Je innerlijke stem zegt dan dat het je niet gaat lukken.

Hoe kan mindfulness je helpen in zo’n situatie? Mindfulness leert je om gedachten te laten komen en weer gaan. Of ze nu positief of negatief zijn. Waar je als je piekert helemaal wordt meegezogen in je gedachten en via allerlei associaties van de ene iin de andere piekergedachte terechtkomt, neem je ze waar van een afstand bij de beoefening van mindfulness. Dit helpt je om je gedachten te onderzoeken, er vragen bij te stellen. Is het wel echt zo dat ik het niet kan? Het gaat niet om concentratie op de negatieve gedachten maar om bewustwording van het hier en nu, van alle gedachten die spontaan opkomen. En die, dat is één van leeraspecten, ook weer vanzelf verdwijnen. Er is geen noodzaak een probleem meteen op te lossen, de attitude is om de gedachten toe te laten, ervaren en loslaten.

Het effect hiervan is dat je meer in het hier en nu leert zijn, zonder gepieker over falen uit het verleden of angst voor falen in de toekomst. Ook krijg je een relativerender, vriendelijker kijk op jezelf en de wereld. Negatieve gedachten worden daardoor beter hanteerbaar en nemen vaak ook af.

Zelf aan de slag met mindfulness? De studentenpsychologen geven voor studenten van de Universiteit Leiden met enige regelmaat de training “Relax and reduce your studystress”. Ook is het mogelijk zelf aan de slag te gaan met mindfulnessoefeningen. Lees er meer over en doe de oefeningen.

Posted in Persoonlijke ontwikkeling, Studieproblemen, Tentamentips | Tagged , , , | Leave a comment

Examenvrees als bondgenoot

De eindexamens zijn weer in volle gang. Een tijd waarin scholieren aan moeten tonen dat zij alle geleerde stof beheersen en klaar zijn om de middelbare school te verlaten. Dat kan gepaard gaan met de nodige spanning. Gelukkig zijn er manieren om daarmee om te gaan, zodat de spanning je niet teveel in de weg gaat zitten.

Arts en auto vroeg de studentenpsychologen van Universiteit en enkele andere deskundigen om tips bij het doen van eindexamens. Lees er meer over in ‘Examenvrees als bongenoot’

 

Posted in Tentamentips | Tagged , | Leave a comment

Van perfectionisme naar goed genoeg.

Wil jij hoge cijfers halen? Voel je het als een falen als je geen acht of hoger haalt? Wil je jouw colleges en werkgroepen tot in de puntjes voorbereiden? Ben je bij schrijfopdrachten bang net dat belangrijke puntje te vergeten? Studeer je lange dagen en kom je vaak niet aan andere dingen toe?

Veel studenten herkennen zich in bovenstaande typologie en melden zich bij ons, terwijl ze schromend dan wel met enige trots zeggen “ik ben een perfectionist.” Het verlangen naar succes zit in onze natuur. Het kan ons motiveren om te leren en vooruit te gaan. In positieve vorm helpt dit verlangen ons verder en helpt het ons succesvol en met voldoening te leven.

In dat laatste zit hem bij perfectionisten meestal de kneep. Want wat er ook bereikt wordt, er is altijd een volgende doel aan de horizon. De voldoening wordt zelden ervaren. Enerzijds omdat de lat zo hoog ligt, dat die vaak helemaal niet bereikbaar is. Anderzijds omdat er bij behaalde prestaties niet lang wordt stil gestaan. In het streven naar wat er allemaal bereikt moet worden, is er dan geen waardering voor wat er al bereikt is.

De grote vraag is dan ook: wanneer is perfect goed genoeg? In het streven naar perfectie zit in zichzelf imperfectie. Dit is te zien in onderstaande grafiek:

Wanneer je streeft naar succes zie je de grafiek omhoog gaan op persoonlijke effectiviteit; je bereikt wat. Slaat dit streven naar succes om in perfectionisme, dan is er een omslagpunt waarbij feitelijk je persoonlijke effectiviteit afneemt. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Een student die zo hard werkt voor de studie, dat er onvoldoende ontspanning is wat op lange termijn leidt tot burn-out verschijnselen.
 • De student die ieder feitje wil weten voor een tentamen. Vervolgens mist het overzicht van wat werkelijk belangrijk is en krijgt de student niet alles af, waardoor het cijfer juist achterblijft.
 • Een student die zo op zoek is naar de perfecte vraagstelling voor de scriptie, dat het scriptieproces maandenlang blokkeert.

In al deze voorbeelden is het streven naar een perfect resultaat, nu juist wat maakt dat het resultaat helemaal niet perfect is. Feitelijk zou je op een beter resultaat uitkomen als je zou streven naar “goed genoeg”. Om dat te kunnen is het nodig dat je waardeert wat je wel bereikt. Sta stil bij je successen. Durf te leren van je fouten.

Tal Ben-Shahar heeft een leuk boek geschreven: ‘De Optimalist, leer perfectionisme loslaten.’ Daarin geeft hij in haalbare stappen aan hoe je perfectionisme los kunt laten.

 1. Falen accepteren. Elbert Hubbard zei “De grootste fout die een mens kan maken, is bang zijn om er een te maken.” Vaak is perfectionisme het antwoord op faalangst. Als ik maar heel erg mijn best doe, dan zal ik niet falen. Dit is een defensieve houden die uitgaat van “alles of niets denken”. Door te zien dat je van fouten leert en groeit, worden ze beter te hanteren. Wanneer je niet alleen focust op wat je wilt bereiken, maar ook de weg ernaar toe, wordt je leven rijker. Dit vraagt dat je vergevingsgezinder wordt en flexibel reageert op de uitdagingen in je leerproces.
 2. Emoties accepteren. Perfectionisten proberen vaak controle uit te oefenen op hun leven en dus ook hun emoties. Dit is vaak een poging negatieve emoties te voorkomen. Negatieve emoties horen echter bij het leven. Alle emoties zijn menselijk. Het onderdrukken ervan heeft een hoge prijs. Door emoties te ervaren en accepteren , kun je groeien als mens. Mindfulness kan je hierbij helpen.
 3. Succes accepteren. Wanneer je succes wilt bereiken om aan te tonen dat je goed genoeg bent, blijf je altijd bezig. Je eigenwaarde hangt af van de verhouding tussen je ambities en succes. Als je de lat altijd te hoog legt, voel je je nooit succesvol. Sta dus stil bij alles wat je bereikt. In plaats van een lijstje met idealen op alle levensgebieden, kun je een goed-genoeg lijstje maken. Sta ook stil bij de dingen waar je dankbaar voor bent.
 4. Realiteit accepteren. “Het tegengif tegen perfectionisme en het recept voor optimalisme is acceptatie van de realiteit, van wat er is, of dat nu mislukkingen, emoties of successen zijn.”

Wil jij als student aan de Universiteit Leiden jouw perfectionisme aanpakken? Je kunt het bovenstaande boekje lezen. Omdat perfectionisme sterk vervlochten is met de gedachten die je hebt over jezelf, kun je veel hebben aan de Studiezelfvertrouwengroep waarin je leert niet helpende gedachten uit te dagen en te vervangen door behulpzame gedachten. Je kunt je hiervoor aanmelden via het open spreekuur van de studentenpsychologen.

Posted in Persoonlijke ontwikkeling, Studieproblemen | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Mindmappen, een slimme aanpak

Wil jij actiever studeren met meer overzicht? Dan is mindmappen wat voor jou. Mindmappen is een visuele techniek om je gedachten en informatie te structuren en te organiseren. Door het gebruik van kleuren, afbeeldingen, lijnen en sleutelwoorden kun je informatie beter onthouden. Daarnaast kun je makkelijker onderscheid maken tussen de hoofd- en bijzaken van de stof, bespaart het je tijd omdat je alleen sleutelwoorden noteert en is het vooral leuk om op deze manier met de stof te werken. Uiteraard heb ik voor het maken van deze tekst ook eerst een mindmap gemaakt:

Basisregels van het mindmappen!

 • Het onderwerp van je mindmap zet je in het midden van je papier vergezeld van een plaatje. Dit plaatje helpt je om de informatie makkelijker te herinneren. Het onderwerp is het centrale idee en is vergelijkbaar met de titel van een boek.
 • Hoofd- en subtakken. Bij een mindmap wordt alle informatie op hoofdtakken of zijtakken geschreven. De hoofdtakken sluiten direct aan op het centrale idee en bevatten de hoofdthema’s van een mindmap. De hoofdtakken zijn vergelijkbaar met de hoofdstukken van een boek. Subtakken bevatten de onder- en detailinformatie van de mindmap. Let op wanneer een tak een subtak maakt, dan sluit deze op de achterkant van de tak aan (zie afbeelding).
 • Sleutelwoorden in plaats van zinnen. Dit is een belangrijk verschil met traditionele aantekeningen waarbij vaak hele zinnen worden gebruikt. Wist je dat je brein helemaal niet denkt in termen van zinnen? Weet jij nog één zin te herinneren uit een boek dat je onlangs hebt gelezen?
  Een sleutelwoord is een speciaal gekozen woord dat dient als een uniek referentiepunt voor wat je wilt onthouden. Een sleutelwoord wordt nog krachtiger als ze worden vervangen of vergezeld worden door sleutelafbeeldingen. Op deze manier worden beide hersenhelften gestimuleerd waardoor het makkelijker is om de informatie te onthouden. Zo is de linkerhelft vooral bezig met het verwerken van logische, rationele, analytische en lineaire informatie terwijl de rechterhersenhelft vooral werkt met beelden, kleuren, fantasie, ruimtelijk inzicht en intuïtie.
 • Visuele elementen. Het mindmappen werkt met de volgende grafische elementen:
  Kleuren.
  Elke hoofdtak en de subtakken die daaraan hangen worden in één kleur getekend. Dit is effectief bij het voor een snel visueel onderscheid tussen de thema’s. Gebruik minimaal drie kleuren in je mindmap (zie afbeelding).
  Symbolen.
  Een symbool kun je toevoegen ter verduidelijking van een sleutelwoord of je kunt het symbool op een eigen tak plaatsen. Vaak gebruikte symbolen zijn  = voordelen,  =nadelen, ↑ = neemt toe of ↓= neemt af, ◘ = bron. Door de visuele vorm vallen de symbolen sneller op ten opzichte van de geschreven tekst. Ook voegen ze extra betekenis toe.
  Afbeeldingen.
  Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Clichés zijn vaak raak.
  Kaders.
  Takken die je extra belangrijk vindt kun je met gebruik van kaders of wolken accentueren.
  Pijlen.
  Bij het maken van een mindmap kan het voorkomen dat op verschillende takken, rondom het centrale idee, dezelfde informatie staat geschreven. Dit is helemaal niet erg. Het wordt aangeraden om deze takken met behulp van pijlen met elkaar te verbinden. Dit geeft juist nieuwe inzichten en laat visueel zien welke onderwerpen met elkaar te maken hebben.

Mindmappen is zeer effectief voor het schrijven van artikelen, scripties, essays, en sollicitatiebrieven. Daarnaast werkt het goed als spiekbrief voor voordrachten en presentaties, het maken van aantekeningen van colleges of vergaderingen en –last but not least- het maken van uittreksel van studiestof.

Studeer je aan Universiteit Leiden en wil je meer weten over het gebruik, de geschiedenis van het mindmappen of mindmapsofware meld je dan aan voor de workshop Mindmapping  of lees het boek “Mindmappen voor Dummies” van Florian Rustler. Mindmappen wordt ook topgepast in de handige studietool efacqt. 

Geschreven door Hester Moinat, studentenpsycholoog Universiteit Leiden,

Posted in Goed studeren | Tagged , , , | 1 Comment

Werkschema

Zo, de week is begonnen. Hoe ga goed van start met je studie?

 • Bekijk je agenda. Welke colleges en werkgroepen zijn er en hoe laat? Vergen ze nog verdere voorbereiding? Welke afsoraken staan er nog meer?
 • Maak een inventarisatie van je taken:waar ben je mee bezig, wat heeft prioroteit?
 • Om op gang te komen kun je beginnen met een makkelijker studietaak, en dit steeds verder uitbouwen. Beginnen is meestal het moeilijkst!
 • Neem af en toe een korte pauze, plan voor je lunch een langere pauze in. Hou de tijd in de gaten!
 • Als je mail tussendoor wilt beantwoorden, neem daar dan maximaal 20 minuten de tijd voor en doe dit 1 x per ‘ studiedag’ . Zet een timer. Het internet (mail, facebook, etc) is een van de grootste veroorzakers van afleiding. Te lang blijven surfen is funest voor je studiemotivatie. Na je studie heb je er weer alle tijd voor.
 • Kortom: probeer een studiedag als een werkdag te zien. Begin op tijd, neem af en toe pauze, vraag je niet af of je zin hebt (naar je werk ga je meestal ook zonder te zeuren) en begin gewoon. Als je op tijd begint, kun je ook op een normale tijd stoppen. Na je werkdag is er weer tijd voor andere dingen en ontspanning.
Posted in Time management | Leave a comment

Time management, wat is dat eigenlijk?

Timemanagement slaat op gedrag, instrumenten en technieken die ervoor zorgen dat je grip houdt op de tijd die je ergens aan besteed. In dit geval dus de studie (taak) die je je had voorgenomen. Met timemanagement houd je controle over je agenda en voorkom je stress. Dankzij timemanagement plan je slimmer, werk je effectiever en heb je je zaken op orde. Dat levert rust op. Een goede verhouding tussen inspannen en ontspannen is hierbij net zo belangrijk als organiseren, plannen en prioroteren.

Iedere student heeft baat bij goede timemanagement vaardigheden. Dit helpt je je studie op de rit te houden en er daarnaast een gezond sociaal leven op na te houden. De ene student beheerst timemanagement beter dan de ander. Kom je vaak tijd te kort, lukt het je slecht om een realistische planning te maken of je aan je planning te houden, loop je steeds achter jezelf aan? Houd dan deze blog in de gaten en doe je voordeel met de tips!

Posted in Time management | 1 Comment

Tentamensvrees? Een paar tips…

 

Tentamens zijn voor iedereen spannend en inspannend.
Als je tentamens hebt is het dan ook heel normaal je nerveus of misschien zelfs wat gestresst te voelen. Deze spanning vooraf en of tijdens het tentamen maakt je meestal extra alert en helpt je om een goede prestatie neer te zetten. In sommige gevallen loopt de stress echter zo hoog op dat je het idee kan hebben dat het je prestatie negatief gaat beïnvloeden. We spreken dan over tentamenvrees. Hoe zorg je er nu voor dat je je tentamens met meer vertrouwen tegemoet kunt zien?

 

1. Bereid je tentamens goed voor. Studeer actief (zie ook de blog over leren studeren) en studeer strategisch. Dit laatste wil zeggen: stem het studeren af op de eisen voor je tentamen. In colleges hoor je wat de docent belangrijk vindt en wat ongetwijfeld op het tentamen gevraagd zal worden. Verdeel je tijd goed tussen je studieactiviteiten en overige activiteiten (zie ook de blog over timemanagement) en zorg dat je op tijd klaar bent met de studiestof.

2. Bepaal je tentamenstrategie. Weet hoe je het beste multiple choice-examens, open vragen en mondelinge examens kunt afleggen (binnenkort meer informatie daarover in deze blog).

3. Verdeel de tijd op het examen en pauzeer af en toe om even uit te rusten. Durf dit aan, want het voorkomt dat je gaat haasten.

4. Lees de vragen zorgvuldig en geef volledige antwoorden. Angst brengt studenten ertoe om het examen maar af te raffelen, want dan is het maar voorbij. Als je op het examen ‘geblokkerd’ raakt ga dan verder met iets anders of pauzeer even. Blokkeren / black out is niet meer dan dat kennis tijdelijk niet toegankelijk is. Hoe harder je dan zoekt, des te moeilijker wordt het. Zakken voor examens is vaak het gevolg van alle aandacht geven aan hinderlijke gedachten, slordig lezen en onvolledig beantwoorden van vragen.

Last van hardnekkige tentamenvrees? Kom dan naar de workshop Tentamenzelfvertrouwen 

Posted in Tentamentips | Leave a comment