Actief studeren: onderstrepen

8947878-idee-markeerstift-op-achtergrond-met-verschillende-vereniging-voorwaarden-vectorillustratieWanneer je gericht onderstreept ben je actief aan het studeren: het kan een snelle en goede manier zijn om structuur aan te brengen. Ook kun je op grond van je onderstrepingen een uittreksel maken. Door goed te onderstrepen krijg je overzicht, kun je hoofd- en bijzaken onderscheiden en ga je de stof beter begrijpen.

Het is wel zaak onderstrepen te plaatsen in een bredere aanpak van actief studeren. Onderzoek wijst uit dat onderstrepen an sich niet leidt tot betere resultaten. Dit kan verklaard worden uit het feit dat onderstrepen alleen kan leiden tot teveel focus op details. Van belang is het grote overzicht te blijven zien.

Voor een totaal-overzicht hoef je helemaal niet te onderstrepen. Je hebt voldoende houvast aan de (eventueel door jezelf aangevulde) inhoudsopgave. Als je echt regelmatig bijhoudt waar de paragrafen en hoofdstukken over gaan en de titels in je hoofd hebt, is het onderstrepen van de titels overbodig.

Zinnen waarin belangrijke hoofdzaken staan, hoef je niet helemaal te onderstrepen. Niet de hele zin is belangrijk. Een of twee steekwoorden zijn vaak voldoende. Het gaat er om dat bij het terugblikken het verhaal vanuit de onderstrepingen weer enigszins duidelijk wordt.

Kenmerken van goed onderstrepen zijn:

  • Onderstreep niet teveel. Onderstreep woorden i.p.v. zinnen en wanneer het een belangrijke betreft, zet dan liever een vertikale streep in de kantlijn.
  • Onderstreep logisch en consequent. Gebruik nooit dezelfde onderstrepingen voor verschillende doeleinden. Geef gedeelten die je onduidelijk vindt aan met een ander teken.
  • Zorg ervoor dat de tekst goed leesbaar blijft. Zet geen slordige en scheve strepen. Onderstreep bij voorkeur met potlood, je kunt vergissingen dan nog uitgummen.
  • Onderstreep nooit iets voordat je een afgerond gedeelte gelezen hebt, bijv. een alinea, een paragraaf. Zoek eerst uit wat de essentie is en onderstreep vervolgens die woorden die de essentie weergeven. Je kunt de essentie pas ontdekken als je een afgerond gedeelte gelezen hebt.

Dat laatste is misschien wel van het grootste belang. Uiteindelijk gaat het erbij onderstrepen onder dat jij de hoofdlijnen in de studiestof bepaalt.

This entry was posted in Goed studeren and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Actief studeren: onderstrepen

  1. Pingback: Studiestof actief bestuderen, dat doe je zo. | Studietips Universiteit Leiden

Comments are closed.