Actief studeren: aantekeningen maken

Het maken van aantekeningen kan het bestuderen vergemakelijken. Je kunt notesaantekeningen in het boek in of naast de tekst maken. Voorbeelden van zulke aantekeningen zijn

Signaalwoorden
Bijvoorbeeld le, 2e of a), b) en c).
Je verduidelijkt hiermee de opbouw van de tekst.
Symbolen
Bijvoorbeeld P voor probleemstelling, H voor hypothese, M voor methoden. Experimenten met Exp, Samenvattingen met Sam. en voorbeelden met v.b. Je geeft hiermee de inhoud aan.
Korte samenvatting
Als er ruimte voor is, kun je een korte samenvatting in de kantlijn geven.
Vraagteken
Indien je een vraag hebt over de tekst zet dan een vraagteken in de kantlijn met daarbij wat je precies onduidelijk vindt. Vaak weet je bij herhalen niet meer wat de moeilijkheid was.
Verwijzingen
Je kunt verwijzen naar andere pagina’s of tekstdelen of vakken om samenhang aan te geven. bijv. zie blz …
Kritiek
Als je kritiek hebt, kun je dat noteren in de kantlijn en bijv. aangeven met een kleine k.

Het is niet altijd mogelijk om aantekeningen in het boek of in de kantlijn te maken. Je kunt dan aantekeningen naast je boek maken. Voorbeelden van zulke aantekeningen zijn

Vragenlijst
Je kunt n.a.v. de tekst een lijst met vragen opstellen waar je een antwoord op wilt zoeken.
Moeilijke punten
Je kunt ook een lijst met moeilijke punten opstellen, die je aan het eind nog eens door wilt lopen.
Begrippen of formule overzichten
Om een overzicht van de tekst te krijgen kun je ook een lijst van de belangrijke termen, begrippen of verbanden maken.

Zorg voor een overzichtelijk systeem in je aantekeningen. Een mindmap behoort ook tot de mogelijkheden.

 

This entry was posted in Goed studeren and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Actief studeren: aantekeningen maken

  1. Pingback: Studiestof actief bestuderen, dat doe je zo. | Studietips Universiteit Leiden

Comments are closed.