Actief studeren: Een samenvatting maken

Een samenvatting maken helpt jou om je studiestof te ordenen enSamenvatting-actal-228x138 hoofdzaken te onderschijden van bijzaken.┬áDeze selectie dwingt je ertoe ‘boven de stof uit te stijgen’. Je laat waar nodig de opbouw van de schrijver los en brengt zelf structuur aan. Herhalingen en nadere toelichtingen laat je weg, evenals voorbeelden (je kunt wel naar voorbeelden verwijzen).

Maak gebruik van:

  • bondige formuleringen.
  • kerngedachten en hoofdzaken kort weergeven in eigen woorden
  • in een ‘logische’ volgorde zetten

Bij het maken van een samenvatting kun je gebruik maken van je onderstrepingen, aantekeningen, uittreksels of schema’s. De hoofdzaken die je bijvoorbeeld hebt onder- streept of in schema gebracht geef je in je samenvatting weer, waarbij je bovendien verbanden probeert te leggen tussen de verschillende onderdelen.

Waarom is het maken van een samenvatting nuttig?
Het maken van een samenvatting is een actieve vorm van studeren. Door het maken van een samenvatting kun je nagaan of je de inhoud van de tekst goed begrijpt. Meestal kun je geen samenvatting maken als je de stof niet begrijpt.

Het maken van een samenvatting is ook een middel om te controleren of je de kennis wel onder woorden kunt brengen, m.a.w. of je de stof ook actief beheerst. Als je een samenvatting maakt ben je gedwongen na te denken over de verbanden in de stof, zodoende krijg je meer oog voor de grote lijn in de tekst.

In een later stadium kun je de samenvatting gebruiken als leidraad bij het leren van details en feiten. Samenvattingen kun je bovendien later in je studie nog gebruiken als naslagwerk om de stof nog eens op te halen.

Onderzoek toont aan dat het daarnaast van belang is jezelf vragen over de stof te stellen. Ook hierbij kan de samenvatting een leidraad vormen.

This entry was posted in Goed studeren and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Actief studeren: Een samenvatting maken

  1. Pingback: Studiestof actief bestuderen, dat doe je zo. | Studietips Universiteit Leiden

Comments are closed.