Als planningen niet werken…werken met een prioriteitenlijst (handig bij ADD/ADHD)

Wanneer je hebt gemerkt dat een strakke planning van uur tot uur voor jou niet haalbaar is, dan is een takenlijst een goed alternatief. Om te zorgen dat je niet zomaar in het wilde weg aan de slag gaat, is het de bedoeling dat je de taken ordent naar belangrijkheid:

A- taken: Deze taken zijn het belangrijkste omdat ze op korte termijn af moeten (vandaag of morgen). Voorbeeld: een opdracht die morgen bij je docent binnen moet zijn
B- taken: deze taken kunnen op langere termijn af, al moet een deel ervan wel op korte termijn gedaan. Voorbeeld: een tentamen die je over twee maanden moet doen, maar waarvoor je nu wel wekelijks je stof bij moet houden
C- taken: de minst belangrijke taken die aantrekkelijker en gemakkelijker zijn, maar minder prioriteit hebben. Voorbeeld: je mail checken.

Een goede prioriteitenlijst maak je in drie stappen.

  1. Maak een lijst van alle taken die je deze week moet doen. Je kunt hem later eventueel ophakken in zeven stukken: voor iedere dag een kleiner takenlijstje.
 Taak                                                                        Datum op lijst  Datum taak af 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

2. Voeg prioriteiten toe. Loop nu je lijstje na en geef voor de taak aan of het een hoge prioriteit heeft ( A ), een lage ( C ) of een gemiddelde prioriteit ( B ).

3. Schrijf nu je lijstje netjes over in volgorde van belangrijkheid!

 Prioriteit Taak Datum op de lijst  Datum taak af 
 A                                                                
 A      
 A      
 B      
 B      
 B      
 C      
 C      
 C      

Maak de takenlijst, voeg prioriteiten toe en werk hier een tijdje mee. Toets goed of wat je bedacht hebt haalbaar is. Je kunt je takenlijst eens voorleggen aan de studieadviseur, studentendecaan of studentenpsycholoog als je moeite hebt hem goed in te vullen en uit te voeren.

Gebaseerd op ‘Behandelgids ADHD bij Volwassenen.’ van Safren, Sprich, Perlman en Otto.

This entry was posted in Studeren met een functiebeperking, Time management and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply