Actief studeren: het halve werk!

 

Hoe studeer jij? Lees je de stof alleen? Of verwerk je hem ook echt?

Wanneer je aan een universiteit studeert, krijg je te maken met grote hoeveelheden studiestof. Het is onmogelijk die op het laatste moment erin te stampen. Veel scholieren op de middelbare school komen ermee weg de ‘sponstechniek’ toe te passen (in korte tijd de stof opzuigen en de spons van kennis als het ware uitwringen tijdens een proefwerk of tentamen). Vaak werkt die techniek niet zo goed op de Universiteit. In plaats van de stof passief tot je nemen, kun je de flinke hoeveelheid studiestof alleen in je opnemen als je er heel actief mee aan de slag gaat!

En wat is dat dan, Actief studeren? Het is een vragenstellende houding waardoor je kwalitatief beter leert en met meer plezier. Actief studeren bestaat uit: initiatieven nemen en vragen stellen!

Actief studeren door initiatieven te nemen

Op de universiteit wordt er verwacht dat je zelf je studie plant en regelt. Het is dus belangrijk dat je een beeld krijg van wat je te doen staat.

Hiervoor is het nemen van initiatief een eerste voorwaarde. Dat kan bijvoorbeeld op de volgende manieren:
 • Onderzoek per per vak/onderdeel wat belangrijk of onbelangrijk is.
 • Achterhaal het niveau waarop je dat vak dient te kennen en naar de normen die gelden bij toetsing van dat vak.
 • Als je ergens niet uitkomt, vraag dan aan medestudenten hoe zij dit doen.
 • Leen indien nodig bij medestudenten collegesheets, aantekeningen of uittreksels.
 • Studeer samen met anderen! Dat werkt heel goed. Je kunt dan samen discussieren over de stof en elkaar bijvoorbeeld overhoren.
 • Vraag indien nodig je docenten om meer uitleg of om informatie over de tentameneisen.

 

Neem initiatieven om studievertraging te voorkomen.

Als je merkt dat bepaalde gedachten je tegenhouden om op deze manier aan de slag te gaan, dan is je eerste uitdaging deze gedachten te laten voor wat ze zijn. Gedachten als ‘dan kom ik over als een stuudje’, ‘hulp vragen is zwak’ e.d. kunnen je blokkeren in je aanpak. De training Studiezelfvertrouwen van de studentenpsychologen is behulpzaam als dit soort gedachten je in de weg zitten.

Maak gebruik van informatie- en hulpbronnen om studeren succesvol en plezierig te maken!

Actief studeren door vragen te bedenken over de studiestof

Je kunt vragen bedenken met de volgende doelen

 1. Vragen als middel om je interesse voor de studiestof op te wekken
  Vragen kun je stellen vanuit spontane interesse in het onderwerp dat aan de orde is. Dat soort nieuwsgierigheid is erg waardevol. Het is de motor achter ieder natuurlijk leerproces. Kijk bv. naar kinderen van een jaar of vier, die honderduit kunnen vragen. Als je die nieuwsgierigheid voor een bepaald vak of onderwerp niet automatisch hebt, zul je jezelf op een andere manier moeten dwingen tot het bedenken van vragen. Zo raak je heel direkt bij een onderwerp betrokken en van daaruit kun je een beter begrip van dat onderwerp ontwikkelen. In sommige gevallen zal dan blijken dat je daardoor bij jezelf toch belangstelling voor een ‘oninteressant’ vak kunt opwekken. Dit maakt leren aangenamer en gemakkelijker.
  Die vorm van vragenderwijs informatie-verwerken zou eigenlijk ook voor het studeren moeten gelden.
 2. Vragen als middel om gerichter te studeren
  Belangrijk is dat je studeert aan de hand van de vragen

  • wat wil de schrijver mij duidelijk maken?
  • wat betekent dit?
  • wat is hier het belangrijkste?
  • wat weet ik hier al van? wat wil ik weten?
  • waar vind ik wat ik wil weten?
   Al studerend in je boek, diktaat of syllabus kun je ‘kritische kanttekeningen’ maken bij wat je tegenkomt. Je noteert die als vragen bij de betreffende hoofdstukken, alinea’s of passages.
 3. Vragen als middel om jezelf op een tentamen voor te bereiden

   

  • Je vraagt je bij het bestuderen van de tentamenstof voortdurend af wat je al weet, wat je nog wilt weten, wat je nog niet goed genoeg weet, enz. Als je de antwoorden niet kunt vinden, leg ze dan voor aan anderen (medestudenten, docenten).
  • In het algemeen is het een zeer efficiënte methode je samen met andere studenten op een tentamen voor te bereiden.
  • Maak zoveel mogelijk gebruik van oefententamens en proeftentamens. Zijn deze niet beschikbaar, dan zou je de betreffende docent kunnen vragen om een Je kunt je docent hier om vragen. Oefenen geeft inzicht in het soort vragen dat je kunt verwachten en het niveau/de wijze waarop je de stof moet kennen.
Een andere manier van actief studeren, is mindmappen. Daarover kun je binnenkort meer lezen op deze blog!
Rob Topman & Cathelijne Filippo-Kokkeel
This entry was posted in Goed studeren and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply