Scriptieschrijven in fasen…stap voor stap kom je er wel!

Tegen het schrijven van de scriptie kun je als tegen een berg opzien. Waar te beginnen?

Wanneer je het schrijven aanpakt als een gestructureerd project, zul je merken dat het al een stuk overzichtelijker wordt. Het schrijven van een scriptie of ander academisch stuk bestaat namelijk uit verschillende fases.

 • Oriëntatiefase:
  oriënteren op doelstellingen en richtlijnen, het starten, keuze van het onderwerp
 • Informatiefase:
  verzamelen van informatie, globaal uitdiepen van het onderwerp, opzoeken van literatuurbronnen
 • Vraagstellingfase:
  formuleren van een vraagstelling, opstellen van een voorlopige inhoudsopgave en het maken van een werkplan
 • Onderzoeksfase:
  onderzoeksfase/literatuurstudie
 • Schrijffase:
  schrijven van de eerste grove versie
 • Herschrijffase:
  herschrijven/herordenen van de conceptversie
 • Afwerkingsfase:
  schrijven van conclusies, inleiding, voorwoord, kiezen van definitieve formulering en lay-out

Iedere fase heeft zijn eigen aandachtspunten. In Scriptie schrijven: tips per schrijffase (pdf) worden de verschillende fasen van het schrijfproces beschreven.

Studenten van de Universiteit Leiden kunnen zich aanmelden voor de scriptieworkshop om hier nog meer over te leren en goed voorbereid aan de slag te gaan!

 

Posted in Schrijftips | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Presenteren kun je leren!

Veel studenten vinden het geven van een presentatie spannend. Maar goede voorbereiding is het halve werk en neemt al een hoop spanning weg!

 Stappenplan presenteren

 1. Kies een interessant onderwerp. Misschien heb je keuze uit een aantal door de docent voorgedragen opties, misschien ben je hier vrij (er) in. Een interessant onderwerp kun je waarschijnlijk met meer enthousiasme presenteren!
 2. Baken je onderwerp af, wees specifiek en ‘to the point’, anders verlies je de aandacht van je publiek.
 3. Verzamel informatie over het onderwerp.
 4. Maak een opzet voor je presentatie. Een mindmap kan je hierbij helpen. Hierover lees je binnenkort meer op deze weblog.
 5. Schrijf, als je dat prettig vindt, de tekst uit. Een presentatie bestaat uit een introductie, een kern (de daadwerkelijke informatie) en een slot. Scheidt de hoofd- en bijzaken van elkaar, dan kan het publiek je verhaal goed volgen. Herhaal de belangrijkste informatie een paar keer in andere bewoording en geef voorbeelden. Dat werkt verhelderend en zo kunnen de luisteraars de hoofdpunten beter onthouden. Afbeeldingen kunnen je presentatie ook versterken. In het slot van je presentatie vat je de boodschap kort en krachtig samen.
 6. Kies je hulpmiddelen, gebruik PowerPoint of een vergelijkbaar programma.
 7. Oefen! Je houding en lichaamstaal bepalen voor een belangrijk deel het effect van je presentatie op je publiek. Oefen je presentatie thuis, voor de spiegel. Let op je gezichtsuitdrukking en wat je bijvoorbeeld met je handen doet.
 8. Check je hulpmiddelen: ga op tijd naar de locatie en controleer of je powerpoint werkt, of de beamer het doet, waar de flipover staat. Technische mankementen verstoren je presentatie en geven je onnodig zenuwen.

Presenteren: do’s en don’ts

Do’s

 • Zet de kernpunten van je presentatie op papier                                                         
 • Ga staan, dan kom je overtuigender over
 • Zoek naar een originele opening
 • Geef voorbeelden om abstracte/theoretische informatie te verduidelijken
 • Maak oogcontact met je publiek
 • Sluit af met een pakkende slotzin

 Don’ts

 • De hele presentatie voorlezen
 • Je handen in je zakken stoppen
 • Aan je kleding of je haren plukken
 • Je handen (te) veel bewegen
 • Je powerpointsheets helemaal vol zetten met informatie

Bron: Presenteren in 30 minuten, Patrick Forsyth.

Posted in Spreken en presenteren | Tagged , , | 1 Comment

Als planningen niet werken…werken met een prioriteitenlijst (handig bij ADD/ADHD)

Wanneer je hebt gemerkt dat een strakke planning van uur tot uur voor jou niet haalbaar is, dan is een takenlijst een goed alternatief. Om te zorgen dat je niet zomaar in het wilde weg aan de slag gaat, is het de bedoeling dat je de taken ordent naar belangrijkheid:

A- taken: Deze taken zijn het belangrijkste omdat ze op korte termijn af moeten (vandaag of morgen). Voorbeeld: een opdracht die morgen bij je docent binnen moet zijn
B- taken: deze taken kunnen op langere termijn af, al moet een deel ervan wel op korte termijn gedaan. Voorbeeld: een tentamen die je over twee maanden moet doen, maar waarvoor je nu wel wekelijks je stof bij moet houden
C- taken: de minst belangrijke taken die aantrekkelijker en gemakkelijker zijn, maar minder prioriteit hebben. Voorbeeld: je mail checken.

Een goede prioriteitenlijst maak je in drie stappen.

 1. Maak een lijst van alle taken die je deze week moet doen. Je kunt hem later eventueel ophakken in zeven stukken: voor iedere dag een kleiner takenlijstje.
 Taak                                                                        Datum op lijst  Datum taak af 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

2. Voeg prioriteiten toe. Loop nu je lijstje na en geef voor de taak aan of het een hoge prioriteit heeft ( A ), een lage ( C ) of een gemiddelde prioriteit ( B ).

3. Schrijf nu je lijstje netjes over in volgorde van belangrijkheid!

 Prioriteit Taak Datum op de lijst  Datum taak af 
 A                                                                
 A      
 A      
 B      
 B      
 B      
 C      
 C      
 C      

Maak de takenlijst, voeg prioriteiten toe en werk hier een tijdje mee. Toets goed of wat je bedacht hebt haalbaar is. Je kunt je takenlijst eens voorleggen aan de studieadviseur, studentendecaan of studentenpsycholoog als je moeite hebt hem goed in te vullen en uit te voeren.

Gebaseerd op ‘Behandelgids ADHD bij Volwassenen.’ van Safren, Sprich, Perlman en Otto.

Posted in Studeren met een functiebeperking, Time management | Tagged , , , | Leave a comment

Vier strategieën voor productief schrijven

Stel jij het schrijven van je scriptie (of papers) zoveel mogelijk uit?

Ben jij tijdens het schrijven van je scriptie (of paper) tegelijkertijd aan het schrappen of verbeteren? Heb je over het algemeen het idee dat de je scriptie wel zal lukken of heb je dat juist niet?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er 4 strategieën zijn die vloeiend en productief schrijven bevorderen. Door een combinatie van deze strategieën toe te passen, kan je jouw schrijfproces beginnen of weer op gang brengen. Deze strategieën helpen vervolgens het schrijven ook op gang te houden.

De 4 strategieën zijn:

Automatisme

 • Schrijf zonder tegelijkertijd te corrigeren en redigeren! Dan stap je als het ware tegelijkertijd op je gas- en rempedaal en kom je nergens.
 • Werk op vaste tijden aan je scriptie en zie je scriptie als een betaalde baan.
 • Begin meteen en wacht niet op een ideale situatie. Productieve schrijvers beginnen met vertrouwen. Ze vermijden niet, maar pakken aan. 

Regelmaat

 • Schrijf op je vaste tijden, ook als je geen zin hebt of inspiratie hebt. Regelmaat vraagt om een routine, waarbij je ongeacht je stemming aan de slag gaat, of je nu zin en inspiratie hebt of niet.
 • Werk met een planning, dan schrijf je productiever. Dit voortkomt dat je pas aan de slag gaat als de deadline in zicht komt, met alle stress van dien. Door je werkplan op papier te hebben staan, kun je jezelf veel beter sturen. Ook kun je tijdig evalueren of je op schema ligt.
 • Deel in je planning jouw scriptie of paper op in kleine, hapklare brokken.

Cognitieve management

 • Cognitieve management zorgt ervoor dat jij strategieën hebt die het werk en hanteerbaar maken. Zo voorkom je dat het emotioneel te belastend wordt.
 • Heb vertrouwen in jezelf, ook bij tegenslagen.
 • Besef je dat bij een scriptie meerdere fasen horen. Elke fasen heeft specifieke taken en in de eerste fasen, ben je nog niet daadwerkelijk aan het schrijven. Je bent dan evengoed productief bezig door het verzinnen van een goede vraagstelling, vinden van literatuur en dergelijke.
 • Zie tegenslag als onderdeel van het leerproces. Door dit te zien als een probleem waarvoor je een oplossing gaat zoeken, voorkom je twijfel aan je kunnen.
 • Zorg voor een goede structuur en een relevante vraagstelling. Deze vormt met je opzet als het ware de kapstok, waaraan je al je schrijfwerk op kunt hangen. Zo hoef je niet overdonderd te worden door alle informatie. Je vraagstelling helpt je om je focus te bepalen en gericht aan de slag te gaan.

Sociaal management

 • Maak gebruik van je sociale netwerk. Maak gebruik van de expertise van de mensen om je heen. Zo kun je met andere studenten in de biobliotheek afspreken als sociale stok achter de deur. Ook kun je medestudenten vragen feedback te geven op je teksten. Vraag je docent tijdig om hulp.
 • Minimaliseer afleiding. Door duidelijk te maken aan je omgeving dat je op bepaalde momenten aan het schrijven bent en niet gestoord wilt worden, voorkom je studieontwijkend gedrag.
 • Schrijven doe je niet voor jezelf alleen. Schrijf naar je publiek toe en wees je bewust van de eisen die aan je stuk gesteld worden.
Posted in Schrijftips | Tagged , , | Leave a comment

Concentratieproblemen aanpakken

 

Heb jij soms moeite je te concentreren? Merk je dat je boven je boek zit en niets meer opneemt?

 

We zien vaak studenten op ons spreekuur die last hebben van concentratieproblemen. Concentratieproblemen staan bijna nooit op zichzelf. Ze vloeien voort uit factoren in de omgeving, in de studie zelf en de manier waarop de studie wordt aangepakt.

Zorg dat je jouw concentratieboog niet overspant. Wissel studeren met korte pauzes af. Misschien studeer je te lang achter elkaar. Tijdig korte pauzes houden, is het beste. Hoe lang iemands aandachtsspanne is, verschilt; gegevens over de gemiddelde aandachtsspanne van volwassenen lopen erg uiteen. De ervaring vanuit de praktijk van de studentenpsycholoog doet vermoeden dat het voor studenten aan te raden is na maximaal 45-50 minuten een korte pauze in te lassen. Ga in ieder geval niet door tot je niet meer kunt. Dan blaas je je aandachtsspanne als het ware op en komt er daarna niets meer uit je handen. Tijdig pauzeren vergroot feitelijk de efficiency. Veel studenten vinden een kortere tijdspanne dan 45 minuten ook prettig. Een leuke hulp daarbij is de pomodoro technique.

Zorg voor een omgeving zonder afleiding. Het is makkelijk om afgeleid te worden door binnenkomende berichtjes, mailtjes, gezellige huisgenoten, de telefoon en allerlei afleidende taakjes die niets met je studie te maken hebben. Studeren in de bibliotheek of op de faculteit kan dan helpen. Maar ook bepaalde sites gedurende een tijd blokkeren, afspraken maken met huisgenoten over ‘niet storen’ tijdens studietijd.

Actief studeren helpt je jouw aandacht dichterbij de stof te houden. Zorg dat je onderstreept, aantekeningen maakt, een samenvatting maakt en jezelf vragen over de stof stelt.

Als je wordt afgeleid door allerlei gedachten, gebruik dan een piekerblok. Houd een notitieblok bij je en elke keer als je wordt afgeleid, schrijf je kort de gedachte op. Zet er een streep onder. En breng je aandacht weer terug naar de studiestof. Je kunt dan eventueel een halfuurtje inplannen waarop je vrij mag piekeren aan de hand van je piekerblok (maar doe dit niet vlak voor je gaat slapen).

Er kan ook sprake zijn van een gebrek aan interesse in de studiestof. Je zult wel herkken, dat als de stof interessant is, concentreren ook makkelijker wordt. Iedere studie kent echter onderdelen die onmogelijk interessant genoemd kunnen worden. Twee punten zijn daarbij van belang.

 1. Wanneer je het merendeel van de vakken niet interessant vindt, moet je je serieus gaan afvragen of je wel de juiste studie hebt gekozen. De studiekeuzeadviseurs kunnen je hierbij adviseren als je studeert bij de Universiteit Leiden.
 2. Of de stof interessant is, vloeit niet alleen uit de stof zelf voort, maar heeft alles te maken met de manier waarop je de stof benadert. Hoe passiever de werkwijze, hoe afhankelijker je bent van bijv. het feit dat de stof al of niet boeiend is geschreven.

Aandacht kun je tot slot meer in het algemeen trainen door mindfulness te beoefenen. Mindfulness is een meditatievorm die je helpt aanwezig te zijn in het hier en nu. Daar kun je in je studie ook de vruchten van plukken.

Posted in Goed studeren | Tagged , , , , , | Leave a comment

Succesvolle studiegewoonten kweken

Hoe pak jij jouw studie aan? Heb jij studiegewoonten die leiden tot succes?

Mensen zijn gewoontedieren. Sommige gewoonten werken erg goed. Denk maar eens aan de gewoonte je tanden te poetsen voordat je gaat slapen. Andere gewoonten kunnen juist erg onhandig zijn.

Iedere mens is gewend om te leren. Vanaf de geboorte maken we ons dingen eigen. Vaak heb je gedurende de lagere en middelbare school allerlei gewoonten aangeleerd rond studeren.

De kunst is te onderzoeken of jouw studiegewoonten effectief zijn. Als je merkt dat dit niet het geval is, wordt het tijd om nieuwe gewoonten aan te leren.

Het aanleren van nieuwe gewoonten kost wel even moeite. Omdat gewoonten zo ingesleten zijn, dat we ze vrij onbewust doen, is het makkelijk er ook weer in te vervallen. Een nieuwe gewoonte leer je door heel bewust ander gedrag aan te leren en dit een tijd lang vol te houden. Na verloop van tijd kan het dan voldoende inslijten om een nieuwe gewoonte te worden. 

Voorbeelden van ineffectieve studiegewoonten:

 • Te laat beginnen aan de voorbereiding van tentamen
 • Inefficiënte tijdindeling
 • Te gedetailleerd en langzaam studeren
 • Te oppervlakkig en globaal studeren
 • Passief boven de boeken hangen
 • Altijd alles op dezelfde wijze bestuderen
 • Veel afgeleid zijn ofwel concentratiemoeilijkheden
 • Niet gemotiveerd studeren

Wanneer je weet wat er niet werkt, kun je dit gaan vervangen door gewoonten die wel werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Tijdig beginnen aan de voorbereiding van je tentamen
 • Werken met een SMART planning
 • Strategisch studeren
 • Jezelf actief vragen stellen over de studiestof
 • Studeren op een goede werkplek zonder afleiding
 • Samen met anderen studeren
 • Mindmaps maken tijdens het studeren
 • Posted in Goed studeren | Tagged , , , , | Leave a comment

  Actief studeren: het halve werk!

   

  Hoe studeer jij? Lees je de stof alleen? Of verwerk je hem ook echt?

  Wanneer je aan een universiteit studeert, krijg je te maken met grote hoeveelheden studiestof. Het is onmogelijk die op het laatste moment erin te stampen. Veel scholieren op de middelbare school komen ermee weg de ‘sponstechniek’ toe te passen (in korte tijd de stof opzuigen en de spons van kennis als het ware uitwringen tijdens een proefwerk of tentamen). Vaak werkt die techniek niet zo goed op de Universiteit. In plaats van de stof passief tot je nemen, kun je de flinke hoeveelheid studiestof alleen in je opnemen als je er heel actief mee aan de slag gaat!

  En wat is dat dan, Actief studeren? Het is een vragenstellende houding waardoor je kwalitatief beter leert en met meer plezier. Actief studeren bestaat uit: initiatieven nemen en vragen stellen!

  Actief studeren door initiatieven te nemen

  Op de universiteit wordt er verwacht dat je zelf je studie plant en regelt. Het is dus belangrijk dat je een beeld krijg van wat je te doen staat.

  Hiervoor is het nemen van initiatief een eerste voorwaarde. Dat kan bijvoorbeeld op de volgende manieren:
  • Onderzoek per per vak/onderdeel wat belangrijk of onbelangrijk is.
  • Achterhaal het niveau waarop je dat vak dient te kennen en naar de normen die gelden bij toetsing van dat vak.
  • Als je ergens niet uitkomt, vraag dan aan medestudenten hoe zij dit doen.
  • Leen indien nodig bij medestudenten collegesheets, aantekeningen of uittreksels.
  • Studeer samen met anderen! Dat werkt heel goed. Je kunt dan samen discussieren over de stof en elkaar bijvoorbeeld overhoren.
  • Vraag indien nodig je docenten om meer uitleg of om informatie over de tentameneisen.

   

  Neem initiatieven om studievertraging te voorkomen.

  Als je merkt dat bepaalde gedachten je tegenhouden om op deze manier aan de slag te gaan, dan is je eerste uitdaging deze gedachten te laten voor wat ze zijn. Gedachten als ‘dan kom ik over als een stuudje’, ‘hulp vragen is zwak’ e.d. kunnen je blokkeren in je aanpak. De training Studiezelfvertrouwen van de studentenpsychologen is behulpzaam als dit soort gedachten je in de weg zitten.

  Maak gebruik van informatie- en hulpbronnen om studeren succesvol en plezierig te maken!

  Actief studeren door vragen te bedenken over de studiestof

  Je kunt vragen bedenken met de volgende doelen

  1. Vragen als middel om je interesse voor de studiestof op te wekken
   Vragen kun je stellen vanuit spontane interesse in het onderwerp dat aan de orde is. Dat soort nieuwsgierigheid is erg waardevol. Het is de motor achter ieder natuurlijk leerproces. Kijk bv. naar kinderen van een jaar of vier, die honderduit kunnen vragen. Als je die nieuwsgierigheid voor een bepaald vak of onderwerp niet automatisch hebt, zul je jezelf op een andere manier moeten dwingen tot het bedenken van vragen. Zo raak je heel direkt bij een onderwerp betrokken en van daaruit kun je een beter begrip van dat onderwerp ontwikkelen. In sommige gevallen zal dan blijken dat je daardoor bij jezelf toch belangstelling voor een ‘oninteressant’ vak kunt opwekken. Dit maakt leren aangenamer en gemakkelijker.
   Die vorm van vragenderwijs informatie-verwerken zou eigenlijk ook voor het studeren moeten gelden.
  2. Vragen als middel om gerichter te studeren
   Belangrijk is dat je studeert aan de hand van de vragen

   • wat wil de schrijver mij duidelijk maken?
   • wat betekent dit?
   • wat is hier het belangrijkste?
   • wat weet ik hier al van? wat wil ik weten?
   • waar vind ik wat ik wil weten?
    Al studerend in je boek, diktaat of syllabus kun je ‘kritische kanttekeningen’ maken bij wat je tegenkomt. Je noteert die als vragen bij de betreffende hoofdstukken, alinea’s of passages.
  3. Vragen als middel om jezelf op een tentamen voor te bereiden

    

   • Je vraagt je bij het bestuderen van de tentamenstof voortdurend af wat je al weet, wat je nog wilt weten, wat je nog niet goed genoeg weet, enz. Als je de antwoorden niet kunt vinden, leg ze dan voor aan anderen (medestudenten, docenten).
   • In het algemeen is het een zeer efficiënte methode je samen met andere studenten op een tentamen voor te bereiden.
   • Maak zoveel mogelijk gebruik van oefententamens en proeftentamens. Zijn deze niet beschikbaar, dan zou je de betreffende docent kunnen vragen om een Je kunt je docent hier om vragen. Oefenen geeft inzicht in het soort vragen dat je kunt verwachten en het niveau/de wijze waarop je de stof moet kennen.
  Een andere manier van actief studeren, is mindmappen. Daarover kun je binnenkort meer lezen op deze blog!
  Rob Topman & Cathelijne Filippo-Kokkeel
  Posted in Goed studeren | Tagged , , | Leave a comment

  Studeer jij SMART?

  Studeren aan de Universiteit kun je leren. SMART studeren wil zeggen dat je strategisch studeert, met academische competentie, tentamenzelfvertrouwen en goede time management. En dat kan natuurlijk alleen als je voldoende uren aan de studie besteedt:

  Academische competentie interesse in je studie en het vertrouwen de studie aan te kunnen
  Tentamen competentie het vertrouwen dat jij de tentamens kunt halen
  Time management verdeling van tijd voor studeren en voor andere activiteiten
  Strategisch studeren afstemming van de voorbereiding op de eisen van het tentamen
  Studie-uren per week voldoende studie uren maken

  Wil jij weten hoe jouw SMART score is? Doe dan de SMART test en leer jouw sterke punten kennen, maar ook eventuele verbeterpunten.

  Wil je als student aan de Universiteit Leiden jouw SMART score verbeteren? Dat kan! Volg een van onze SMART workshops!

  Posted in Goed studeren | Tagged , , , , | Leave a comment

  Welkom

  Welkom op de studietips weblog van Universiteit Leiden.

  Hier kun je alles lezen over studeren en studietips.

  Mis je een bepaald onderwerp op het gebied van studeren en studievaardigheden, laat het ons dan natuurlijk weten.

  Meer informatie over studietips vind je op: www.studietips.leidenuniv.nl

  Lees meer over het werk van de studentenpsychologen op: www.studentenpsychologen.leidenuniv.nl

  Posted in Goed studeren | Leave a comment